Föreningsstämma i helgen

Hej,

Vi påminner om att årets stämma hålls nu på söndag, den 17 maj kl. 11. Vi kommer att hålla till utomhus, på gården. Enligt föreningens stadgar ska stämman genomföras senast sista juni och vi bedömer att den här lösningen blir bäst under rådande förhållanden.

Tänk på att visa hänsyn och hålla avstånd till varandra!

Sopsortering

Här kommer en påminnelse om vår hantering av sopor:

  • Föreningen har inget grovsoprum och du ansvarar själv för bortforsling av skrymmande avfall. Vid vårstädningen brukar föreningen hyra en container som medlemmarna kan passa på att slänga skrymmande avfall i.
  • Föreningen har ingen egen källsortering utan medlemmarna hänvisas till sorteringsstationerna på Fridhemsgatan.
  • Föreningens sopkärl får endast användas för sedvanligt hushållsavfall. Det finns särskilda kärl för sortering av matavfall. Se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte matrester sprids i sopkärlen och i soprummet.

Om du hyr ut din lägenhet till en icke-svensktalande person så har vi översatt information om föreningens sophantering här, samt information om vad som kan kastas i återvinningsstationerna på Fridhemsgatan respektive Roslagstull. Du är ansvarig för att informera din hyresgäst om dessa bestämmelser.

Länk till information på engelska: Sorting and recycling