Årsstämma

En gång om året (maj/juni) håller föreningen en föreningsstämma där styrelsen går igenom viktiga ärenden som hanteras under året, föreningens ekonomiska situation och framtida planer. Vi uppmanar alla medlemmar att delta vid årsstämman.

Medlemmarna röstar också på eventuella motioner som kommit in från medlemmar eller från styrelsen. En ny styrelse för det kommande verksamhetsåret väljs på stämman. Kallelsen till föreningsstämman mailas tillsammans med årsredovisningen till varje medlem senast två veckor före föreningsstämman.