Trivsel- & ordningsregler

För att alla ska trivas

Vi i föreningen har kommit överens om ett antal trivsel- och ordningsregler för att vi alla ska kunna bo och trivas under samma tak. Läs gärna igenom det här dokumentet, som även innehåller annan information som är bra för dig som medlem att känna till.

Information och ordningsregler

—Nedan avsnitt under konstruktion—

Information och ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 

Ansvar för ordningen 

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och  verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också ordningsfrågorna. 

Det innebär att styrelsen har ansvar för att det är ordning och reda både i och utanför husen. Att bo i bostadsrätt innebär dock ett gemensamt ansvar och alla  boende är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Som medlem i föreningen har  du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar. Du förväntas också delta i föreningens städdagar  som arrangeras två gånger om året. 

För vem gäller reglerna? 

Ordningsreglerna gäller inte bara för dig som bostadsrättsinnehavare. Även  familjemedlemmar omfattas liksom dina gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller såklart även för den som hyr lägenhet i andra hand.  

Vad händer om ordningsreglerna inte följs? 

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du ska få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Styrelsen ska uppmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter, och om medlemmen eller hyresgästen trots uppmaningen inte följer reglerna, kan det bli fråga om uppsägning. 

Har du frågor? 

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen. 

Om reglerna 

Dessa ordningsregler uppdateras fortlöpande. Utöver dessa regler gäller även föreningens stadgar. 

1.  Allmän aktsamhet 

Tänk på att vara rädd om och vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt. 

Behöver du göra en felanmälan, eller har du andra fastighetsrelaterade frågor? Då  kontaktar du vår tekniska förvaltare Storholmen. 

För akuta ärenden (fara för person eller byggnad) vardagar efter kl. 16 och före kl. 07  samt under helger – ring Dygnet Runt Service Fastighetsjour AB: 08-18 70 00. Observera att ärenden som inte är akuta kommer att faktureras anmälaren. 

Behöver du hjälp med mindre reparationer i din lägenhet så kan du kontakta Storholmen Fixit på Fixit@storholmendirekt.se 

2.  Säkerhet 

 • Kontrollera att porten i fastigheten går i lås när ni går ut och in.
 • Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.
 • Lämna inte källardörrar öppna.
 • Var försiktig med eld och släng inte fimpar på gårdarna.
 • Håll allmänna utrymmen, trapphus och förrådsgångar fria från saker.
 • Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare.
 • Meddela gärna grannar eller styrelsen om du är bortrest under en längre tid. 

3.  Värme 

Föreningen har installerat bergvärme. Det innebär att det kan dröja innan systemet ställer om, exempelvis vid plötsliga köldknäppar. 

4.  Låsinformation  

Huvudlåset: Det nedre låset med patentnyckel är ett ”hemmalås ”. Det låses med vred från  insidan när ni är hemma. Denna cylinder/nycklar ligger i ett skyddat låssystem, det  innebär att legitimation samt överlåtelseavtal och/eller avgiftsavi måste tas med vid kopiering. Kopiering sker hos Great Security på Lindhagensgatan 77. Detta är för att få kontroll och behålla säkerheten i nyckelsystemet för fastigheten. 

Extralåset: Det övre låset är ett så kallat ”bortalås”. Det låses endast när någon inte befinner sig i lägenheten. Extralåset bör inte låsas när ni är hemma.  

5.  Gemensamma kostnader 

Var sparsam med vattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för vatten och el i allmänna utrymmen betalas av alla bostadsrättsinnehavare gemensamt. 

6.  Balkonger 

Blomlådor placeras innanför räcket och balkonger får inte användas för permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering. Användning av kolgrill är förbjudet.

För inglasning av balkong krävs tillstånd av föreningen samt bygglov. 

7.  Matning av fåglar

Matning av fåglar är förbjudet.

8.  Aptussystemet 

Föreningen använder ett elektroniskt nyckelsystem, så kallade Aptus-brickor, för gemensamma utrymmen och bokning av tvättstugor och övernattningslägenhet. Man kan göra bokningar med sin låsbricka via de digitala anslagstavlorna i trapphusen, i källaren K9 och F12 eller via internet. 

Porttelefonen: Aptussystemet kontrollerar föreningens porttelefoner. För att öppna när en gäst  ringer, tryck på stjärna (*). Om du vill ändra eller lägga till ett telefonnummer till porttelefonen – kontakta  styrelsen! 

Tvättstuga: Föreningen har två tvättstugor som finns i källaren på Fridhemsgatan respektive  Karlsviksgatan. Bokning sker digital genom Aptussystemet. Det är viktigt att vi som använder tvättstugorna hjälps åt med att hålla dem rena och fräscha.  Glöm inte att rensa luddfiltret i torktumlaren, torka av maskinerna och tvättmedelsfacken. Särskilda trivselregler finns uppsatta i tvättstugorna. 

Gästlägenheten: Lägenheten kan bokas genom Aptussystemet en vecka i taget 40 dagar i förväg.  Lägenheten öppnas med din blipp/bricka 12.00 och ska lämnas städad senast 12.00.   

Bokning webb: https://aptus.sakerhetsintegrering.se/gjuteriet/aptusportal
Användarnamn = ert fyrsiffriga lägenhetsnummer tex ”09-1101”. För medlemmar som bor på F12 är användarnamnet enligt formen ”12A-1101″ eller 12B-1101”, observera att A och B här måste skrivas med stor bokstav. 

Bokning app: https://aptus.sakerhetsintegrering.se/gjuteriet/mobil
Användarnamn = lägenhetsnummer tex ” 09-0901”. Om ni söker på ”Aptus” där ni  laddar ner appar så heter appen ”Bokning”. 

Övrigt: Har du förlorat en låsbricka, eller behöver fler? Kontakta styrelsen! Beställning av nya  låsbrickor kostar 100 kr + 50 kr per beställd bricka.  

9.  Internet / TV 

Föreningen är ansluten till internet via fiber och har avtal med Stockholms stadsnät. 

Varje medlem har internetanslutning om 1000/1000 Mbit/s. Avgiften är inkluderad i månadsavgiften för lägenheten. Fiberanslutningen går fram till den vita tjänstedelaren som sitter monterad på väggen i din lägenhet.  

Tjänstedelaren har fyra uttag. De första två är för internet, där ni antingen ansluter en kabel från datorn eller den trådlösa router som ni inhandlar. De andra två är för TV.  Ser ni på internet-TV direkt via en smartbox eller dylikt så ansluter ni smartboxens kabel i ett internetuttag.  

Föreningen har inget gruppavtal för TV utan varje medlem får själv ingå avtal om TV- abonnemang, se nedan under ”individuella tilläggstjänster”.  

Följande tjänster ingår, per hushåll: 

 • Telefonsupport avseende avtalade tjänster 
 • Internetanslutning med avtalad hastighet 
 • Tillgång till kundtjänst och aktiv teknisk support 
 • Möjlighet att teckna ett (1) Lilla abonnemang för IP-telefoni utan fast månadskostnad 
 • En dynamisk IP-adress eller en fast IP-adress 
 • Fem (5) e-postadresser (konton) 
 • Hemsideutrymme, max 100 MB/hushåll 

Individuella tilläggstjänster: 

Internetanslutning, upp till 1000/1000 Mbit/s för 99 kr inkl. moms per månad 

Stora abonnemanget för IP-telefoni 

IP-TV: leverantören samarbetar med Viasat och Sappa. För närmare info se www.viasat.se eller www.sappa.se 

För support, frågor eller beställning av individuella tilläggstjänster, kontakta Stockholms stadsnät. Kundtjänst/teknisk support är bemannad helgfria vardagar kl. 08-22, helgdagar kl. 10-18. Tel: 08-501 220 10, e-post: kundtjanst@stosn.se 

10. Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer 

Cyklar och mopeder ska förvaras i cykelrummen Karlviksgatan eller i cykelstället, Fridhemsgatan. Barnvagnar, barncyklar och rullatorer får av utrymningsskäl inte placeras i trapphusen eller i entréerna. 

11. Gården 

Gården får användas för privata ändamål. Meddela gärna i förväg på vår Facebooksida /anslagstavla, dock finns ingen bokningssystem för detta. Vi hjälps åt med att hålla gården i ett trevligt skick. Var och en städar efter sig. Ta hand om skräp och ställ tillbaka stolarna. Tänk på brandrisken om du grillar! Kol och aska får inte slängas i rabatter eller i sopnedkastet. Det finns en särskild hink på gården för detta. Lämna inte tråkiga fimpar på gårdarna. Om ni vill ställa ut marschaller, placera då dessa en bit från husväggen och glöm inte att själv ta bort utbrunna marschallburkar samt eventuella stearin- och sotfläckar. 

12. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter 

Föreningen har inget grovsoprum och du ansvarar själv för bortforsling av skrymmande avfall. Vid vårstädningen brukar föreningen hyra en container som medlemmarna kan passa på att slänga skrymmande avfall i. 

Föreningen har ingen egen källsortering utan medlemmarna hänvisas till sorteringsstationerna på Fridhemsgatan. 

Föreningens sopkärl får endast användas för sedvanligt hushållsavfall. Det finns särskilda kärl för sortering av matavfall. Se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte matrester sprids i sopkärlen och i soprummet.  

Färgburkar och andra kemiska produkter får inte slängas i sopkärlen eller lämnas i allmänna utrymmen utan ska lämnas till närmaste miljöstation eller till Stockholm stads särskilda bil för miljöfarligt avfall som stannar utanför Posthuset, Sysslomansgatan, ett par gånger per termin. Tidtabell finns på Stockholmstads  hemsida. Även el- och elektronikavfall upp till en mikrovågsugns storlek kan lämnas  till miljöbilen. 

13. Källare  

I källaren får personliga tillhörigheter endast förvaras på avsedd plats (förråd). Gångarna ska hållas fria och får inte belamras enligt gällande brandskyddsregler. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källarförrådet. Om något förvaras utanför avsedd plats kan föreningen forsla bort detta. 

14. Parabolantenn 

Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke. 

15. Fläktar i kök respektive badrum 

Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd installera annan fläkt i köket än kolfilterfläkt. Det är inte heller tillåtet att utan styrelsens tillstånd installera fläkt i badrummet/våtutrymmen, en så kallad paxfläkt. 

16. Golvvärme och/eller handdukstork 

Det är inte tillåtet att koppla golvvärme och/eller handdukstork gentemot befintlig vattenburen uppvärmning. Om man önskar installera golvvärme och/eller handdukstork måste den/de vara eldrivna. För undantag från dessa regler krävs godkännande från styrelsen. 

17. Husdjur 

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i och kring fastigheten. Rastning av hundar på gården är förbjudet.

18. Störningar 

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som exempelvis i trapphus, hiss och tvättstuga. 

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från 23.00 till  07.00. Har du fest så informera gärna grannarna i god tid om du tror att det blir livligt. 

19. Andrahandsuthyrning 

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens samtycke. Begäran om samtycke ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten. Föreningen godkänner inte tillsvidare uthyrning utan har beslutat om en max längd på tolv månader. Särskild blankett för ansökan här. Föreningen tar ut en avgift för andrahandsuthyrning. 

20. Lägenhetsunderhåll 

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas bland annat lägenhetens golv, väggar och tak, inredningen i kök och badrum, glas och bågar i fönster, samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste du själv se till att det repareras. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort  obehag för den som drabbas. 

Kom ihåg att du måste skaffa en hemförsäkring med bostadsrättstillägg –  föreningens fastighetsförsäkring inkluderar inte kollektivt bostadsrättstillägg. 

21. Förändringar i lägenheten 

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får till exempel lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd. Exempelvis om du vill ta ned en vägg eller dra nya rör i kök eller badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan/bygglov för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen och be om godkännande innan du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid. 

Innan du sätter igång med större renovering så måste du skriva under ett ombyggnadsavtal. Detta avtal finns här.  

22. Trapphuset och namnskyltar 

För att behålla enhetlighet på våra ytterdörrar har föreningen beslutat att alla namnskyltar ska beställas från Bromma Gravyr AB, bromma.gravyr@telia.com, tfn 08-985801. Blankpolerad mässing, graverad svart text, längd 200 mm, bredd 50  mm tjocklek 1,5 mm. Skylten kostar cirka 550 kr. 

Om du behöver en ny namnskylt till ditt postfack, eller en ”ej reklam-skylt”, kontakta styrelsen! Se till att hålla trapphuset rent och prydligt. Det är allmänt område och ska inte fungera som förvaringsplats för cyklar, soppåsar eller annat. Detta gäller även våra gemensamma vädringsbalkonger. 

23. Rökning 

Rökning på de allmänna vädringsbalkongerna är, liksom i övriga allmänna utrymmen, förbjuden. Fimpar ska inte slängas på innergården eller utanför entréerna på Fridhemsgatan 12 och Karlsvikgatan 9.  

24. Om du flyttar 

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.