Styrelsen

Vi som driver föreningens gemensamma frågor

Styrelsen består av bostadsrättsinnehavare i denna förening och vi hoppas att även du vill dela detta ansvar och under en tid vara verksam i styrelsen. Styrelsen träffas cirka en gång i månaden och går igenom löpande och planerade aktiviteter. Det är ett mycket bra sätt att lära känna din förening, andra ansvarstagande medlemmar och din fastighet.

Vi i styrelsen

Ordförande: Jeanette Krantz

Sekreterare: Rebecka Huber

Kassör: Markus Björk

Ledamöter och suppleanter: Eva Tygård, Sandra F Lindblad, Julia Crowell, Cecilia Arthuis, Jacob Hägg.

Kontakta styrelsen

Ni kan alltid nå oss via mail på gjuteriet4@gmail.com. Du kan också lämna ett meddelande i föreningens brevlåda som finns i porten på Karlviksgatan 9.