Mäklarinformation, Brf Gjuteriet 4

Uppdaterad 2021-04-15

Föreningsinformation

Brf Gjuteriet 4 är en äkta bostadsrättsförening vilken äger och förvaltar fastigheten Gjuteriet 4 med adresserna Fridhemsgatan 12 och Karlsviksgatan 9. Föreningen bildades 1986 och förvärvade fastigheten året därefter. Fastigheten bebyggdes 1926 och består i dagsläget av 90 lägenheter varav samtliga är upplåtna med bostadsrätt.

Storholmen handhar föreningens ekonomiska och tekniska förvaltning samt fastighetsskötsel. Trädgårdsskötsel hanteras av Blue Harvest. Regina Klawon ansvarar för städning av gemensamma utrymmen.

Blivande medlemmar uppmanas att ta del av föreningens stadgar och ordningsregler för att vara införstådda med ansvarsfördelningen avseende förening och medlem samt de regler som råder i föreningen.

Kommande renoveringar

 • 2020-2021 Stamspolning samt inventering av vatten- och avloppsstammar, genomförs i höst/vinter
 • 2021 Renovering av vädringsbalkonger

Utförda renoveringar

 • 2019 Obligatorisk ventilationskontroll genomförd och godkänd
 • 2018 Upprustning av gårdar
 • 2018 Renovering av fönster
 • 2017 Installation av bergvärmepump
 • 2017 Byggnation av gästlägenhet i källarplan på Karlsviksgatan 9
 • 2017 Installation av säkerhetsdörrar till samtliga lägenheter
 • 2016-17 Upprustning av källare och tvättstugor samt renovering av hissar och trapphus
 • 2016-17 Omläggning av tak och renovering av fasad
 • 2013 Byggnation av balkonger mot gården
 • 2012 Genomförande av brandbesiktning samt installation av brandsläckare på vind och i källare
 • 2012 Besiktning av skorstenar och ventilation inför kommande takomläggning
 • 2012 Obligatorisk ventilationskontroll
 • 2010 Renovering av kungsbalkonger
 • 2007 Renovering av fönster
 • 2005 Obligatorisk ventilationskontroll med efterföljande åtgärder
 • 2004 Målning av tak
 • 2001-02 Renovering av innergård
 • 2000-01 Elstambyte
 • 1991-92 Stambyte

Ekonomi

Månadsavgifterna kommer att höjas med 4% från och med 1 juli 2021. För att bygga upp de reserver som krävs för föreningens långsiktiga underhållsbehov ser styrelsen ett behov att successivt höja avgifterna (3-5 % per år) under kommande år.

Föreningen har lån om sammanlagt cirka sju miljoner kronor. Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren och uppgår till 2,5% av gällande prisbasbelopp. Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren och uppgår till 1% av gällande prisbasbelopp.

Tv och bredband

Bredband 1000/1000 Mbit genom Stockholms stadsnät är inkluderat i månadsavgiften. TV genom Stockholms stadsnät, eget abonnemang krävs.

Gemensamhetsutrymmen

Gemensam tvättstuga i källarplan på Fridhemsgatan 12 och Karlsviksgatan 9 med tre tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkskåp per tvättstuga. Cykelförråd i källarplan på Karlsviksgatan 9 och cykelställ utanför entrén på Fridhemsgatan 12. Övernattningslägenhet i källarplan på Karlsviksgatan 9 går att hyra till en kostnad om 300 kr/dygn. Gemensam innergård med möbler och grill finns att tillgå.

Ägarandelar

Delat ägande godkänns med en minsta ägarandel om 1/10. Juridisk person accepteras ej som medlem i föreningen.

Ansökan om medlemskap

Ansökan om medlemskap och överlåtelsehandlingar skickas till:
Brf Gjuteriet 4
c/o Storholmen Förvaltning 771
Pastellvägen 6
121 36 Johanneshov
e-post: kundsupport@storholmen.se