Mäklarinformation, Brf Gjuteriet 4

Uppdaterad 2020-10-13

Föreningsinformation

Brf Gjuteriet 4 är en äkta bostadsrättsförening vilken äger och förvaltar fastigheten Gjuteriet 4 med adresserna Fridhemsgatan 12 och Karlsviksgatan 9. Föreningen bildades 1986 och förvärvade fastigheten året därefter. Fastigheten bebyggdes 1926 och består i dagsläget av 90 lägenheter varav samtliga är upplåtna med bostadsrätt.

Sveriges Bostadsrättscentrum SBC handhar föreningens ekonomiska och tekniska förvaltning samt fastighetsskötsel. Trädgårdsskötsel hanteras av Två Smålänningar AB. Regina Klawon ansvarar för städning av gemensamma utrymmen.

Blivande medlemmar uppmanas att ta del av föreningens stadgar och ordningsregler för att vara införstådda med ansvarsfördelningen avseende förening och medlem samt de regler som råder i föreningen.

Kommande renoveringar

2020-2021 Stamspolning samt inventering av vatten- och avloppsstammar, genomförs i höst/vinter
2021 Renovering av vädringsbalkonger

Utförda renoveringar

2019 Obligatorisk ventilationskontroll genomförd och godkänd 2018 Upprustning av gårdar
2018 Renovering av fönster
2017 Installation av bergvärmepump

2017 Byggnation av gästlägenhet i källarplan på Karlsviksgatan 9
2017 Installation av säkerhetsdörrar till samtliga lägenheter
2016-17 Upprustning av källare och tvättstugor samt renovering av hissar och trapphus 2016-17 Omläggning av tak och renovering av fasad
2013 Byggnation av balkonger mot gården
2012 Genomförande av brandbesiktning samt installation av brandsläckare på vind och i källare
2012 Besiktning av skorstenar och ventilation inför kommande takomläggning
2012 Obligatorisk ventilationskontroll
2010 Renovering av kungsbalkonger
2007 Renovering av fönster
2005 Obligatorisk ventilationskontroll med efterföljande åtgärder
2004 Målning av tak
2001-02 Renovering av innergård
2000-01 Elstambyte
1991-92 Stambyte

Ekonomi

Det finns i dagsläget inga planer eller beslut om att förändra månadsavgiften. Föreningen har lån om sammanlagt cirka sju miljoner kronor. Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren och uppgår till 2,5% av gällande prisbasbelopp. Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren och uppgår till 1% av gällande prisbasbelopp.

Tv och bredband

Bredband 200 mb genom Stockholms stadsnät är inkluderat i månadsavgiften. TV genom Stockholms stadsnät, eget abonnemang krävs.

Gemensamhetsutrymmen

Gemensam tvättstuga i källarplan på Fridhemsgatan 12 och Karlsviksgatan 9 med tre tvättmaskiner, en torktumlare och ett torkskåp per tvättstuga. Cykelförråd i källarplan på Karlsviksgatan 9 och cykelställ utanför entrén på Fridhemsgatan 12. Övernattningslägenhet i källarplan på Karlsviksgatan 9 går att hyra till en kostnad om 300 kr/dygn. Gemensam innergård med möbler och grill finns att tillgå.

Ägarandelar

Delat ägande godkänns med en minsta ägarandel om 1/10. Juridisk person accepteras ej som medlem i föreningen.

Ansökan om medlemskap

Medlemskapsansökan postas till:

Brf Gjuteriet 4
Karlsviksgatan 9
112 40 Stockholm