Välkommen till BRF Gjuteriet 4

Här hittar du information om det mesta som rör ditt boende.

Först och främst vill vi hälsa dig varmt välkommen till Brf Gjuteriet 4!

En bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar

Vi medlemmar bildar tillsammans vår förening och det är upp till oss alla att ta ansvar för att föreningen är välskött och trevlig att bo i.

Ta del av ordningsreglerna som beskriver vad som medlem behöver förhålla dig till. Läs också igenom ansvarsfördelningslistan som beskriver ditt respektive föreningens ansvar i fastigheterna. Båda dokumenten finns här på föreningens hemsida.

Årsstämma

En gång om året (maj/juni) håller föreningen en föreningsstämma där styrelsen går igenom viktiga ärenden som hanteras under året, föreningens ekonomiska situation och framtida planer. Vi uppmanar alla medlemmar att delta vid årsstämman.

Medlemmarna röstar också på eventuella motioner som kommit in från medlemmar eller från styrelsen. En ny styrelse för det kommande verksamhetsåret väljs på stämman. Kallelsen till föreningsstämman mailas tillsammans med årsredovisningen till varje medlem senast två veckor före föreningsstämman.

Städdagar

En eller ett par gånger om året (apr/jun respektive sep/okt) arrangerar vi en städdag. Då rensar vi upp på gården och i våra gemensamma utrymmen i fastigheterna. Vid detta tillfälle finns det oftast möjlighet att slänga skrymmande saker i en container som då finns på plats för detta ändamål. Sist, men inte minst, finns det möjlighet för er att träffa andra medlemmar i vår trevliga förening.

Vi som driver föreningens gemensamma frågor

Styrelsen består av bostadsrättsinnehavare i denna förening och vi hoppas att även du vill dela detta ansvar och under en tid vara verksam i styrelsen. Styrelsen träffas cirka en gång i månaden och går igenom löpande och planerade aktiviteter. Det är ett mycket bra sätt att lära känna din förening, andra ansvarstagande medlemmar och din fastighet.

Om du undrar över något, kontakta gärna styrelsen via mail. Du kan också lämna ett meddelande i föreningens brevlåda som finns i porten på Karlviksgatan 9.

Vi hoppas att du ska trivas som medlem i bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen