Renovera

Innan du börjar planera renovering av din lägenhet. Läs noggrant föreningens ombyggnadsavtal som du hittar längst ner på denna sida, samt föreningens stadgar.

Om din planerade renovering är omfattande måste du alltid före genomförandet få ett godkännande av styrelsen. Godkännande erhålles genom ett ombyggnadsavtal som signerats av samtliga parter (styrelsen, medlemmen, entreprenörer, hantverkare, elektriker, rörmokare etc.). Med omfattande renoveringar menas förändring av planlösning, våtrumsarbete, omdragning av el, vatten, gas, installation eller ändring av anordning för ventilation, installation eller ändring av eldstad eller rökkanal, eller annan påverkan på brandskyddet.

Fritt formulerad ombyggnadsansökan innehållande beskrivning av det arbete som ska utföras skickas till gjuteriets mailadress tillsammans med undertecknat ombyggnadsavtal.

Ombyggnadsavtal hanteras och godkänns månadsvis vid styrelsemöten. I undantagsfall kan enklare ombyggnadsansökningar godkännas via mail.

Sträva efter att alltid skicka in kompletta ansökningar med fullständiga underlag. Bristfälliga ansökningar kan förlänga handläggningstiden.

Observera att du som bostadsrättinnehavare är ytterst ansvarig för att följa upp att hantverkare följer ombyggnadsavtalet. Detta gäller allt från dokumentation av arbetet, information till övriga boende och styrelse under arbetets gång såsom att se till att byggskräp forslas bort inom utsatt tid.

Ombyggnadsavtal