Renovera

Om du vill renovera din lägenhet

Om du ska göra omfattande renoveringar måste du alltid före genomförandet få ett godkännande av styrelsen. Det gäller förändring av planlösning, omdragning av el, vatten, gas och våtrumsarbete. Ett ombyggnadsavtal ska upprättas. Ombyggnadsavtal hanteras och godkänns månadsvis vid styrelsemöten.

Ombyggnadsavtal