Styrelsen

Vi i styrelsen

Ordförande: Jeanette Krantz

Sekreterare: Rolf Bergman

Kassör: Markus Björk

Teknik och fastighetsfrågor: Petri Laapas

Ledamöter: Eva Tygård, Josefin Sjöstedt, Leif Bergman, Magnus Nemlander

Kontakta styrelsen

Ni kan alltid nå oss via mail på gjuteriet4@gmail.com

Kontakta valberedningen

Om ni har synpunkter på styrelsen, eller vill anmäla intresse för att delta så kontakt valberedningen på valberedninggjuteriet4@gmail.com