Styrelsen

Vi i styrelsen

Ordförande: Jeanette Krantz

Sekreterare: Rolf Bergman

Kassör: Markus Björk

Ledamöter och suppleanter: Eva Tygård, Leif Bergman, Magnus Nemlander, Julia Crowell, Cecilia Arthuis, Jacob Hägg

Kontakta styrelsen

Ni kan alltid nå oss via mail på gjuteriet4@gmail.com

Kontakta valberedningen

Om ni har synpunkter på styrelsen, eller vill anmäla intresse för att delta så kontakta valberedningen på valberedninggjuteriet4@gmail.com

Valberedningen består av: Bertil Furusjö och Maria Björk